Telekomi krše prostorne planove u hrvatskim gradovima i postavljaju bazne stanice u Blizini škola i vrtića?

Riječ je o različitom tumačenju propisa. Da je situacija jednostavna, relevantne pravne instance bi brzo utvrdile da se netko ne drži propisa.  Naime, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2012. godine donijela je Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (Uredba) kojom se propisuju mjerila razvoja EKI. Navedena Uredba eksplicitno propisuje da se postavljanje antenskih prihvata ne planira dokumentima prostornog uređenja te da se planiranje položaja samostojećih antenskih stupova utvrđuje na temelju objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture.

Člankom 13. ove Uredbe obvezuju se jedinice lokalne samouprave i jedinice regionalne samouprave da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja, odnosno prostorne planove iz svojeg djelokruga s odredbama iste prigodom njihove prve izrade, odnosno prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna. Također, propisano je da se do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama Uredbe neposredno primjenjuje Uredba. Ustavni sud je dana 27. ožujka 2018. godine donio rješenje broj U-II-2392/2014 predmet kojeg je upravo ocjena odnosa Uredbe te dokumenata prostornog uređenja kojima se predviđaju moguća područja postavljanja EKI. Iz navedene odluke jasno proizlazi da prednost u primjeni ima upravo Uredba, odnosno da jedinice lokalne i područne samouprave nisu ovlaštene u svom samoupravnom djelokrugu, konkretno dokumentima prostornog uređenja, ograničavati razvoj EKI kao infrastrukture od interesa ne samo za Republiku Hrvatsku nego i za zajedničko tržište Europske unije.

Povratak na sva pitanja

Ne možeš pronaći svoj odgovor?

Postavi nam pitanje.

Zatvori
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pitanja