imageLoader

objavljeno

10.03.2020.

Osijek prvi 5G grad – pilot projekt uvođenja mobilne mreže nove generacije

Grad Osijek će biti prvi dio zajedničke europske vizije povezanog gigabitnog društva.

Europska komisija prije gotovo četiri godine krenula je s poticanjem pripreme za izgradnju 5G mobilnih mreža. tada je sredinom rujna donesena odluka pod nazivom "5G za Europu – Akcijski plan" (COM(2016) 588 final), koja sadržava jasne smjernice za poticanje razvoja infrastrukture i usluga pokretnih komunikacije pete generacije do 2020. godine. EK je takvu svoju odluku komunicirala Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

Na osnovu toga u Hrvatskoj je nakon konzultacija s lokalnim samoupravama koje su za to bile zainteresirane i naravno telekomima koji će uvoditi 5G, Vlada RH je odnijela odluku da prvi 5G grad bude Osijek i to kao pilot projekt dok se čeka raspisivanje javne dražbe za frekvencije i početak punog komercijalnog korištenja 5G mreže.

Sve je to zapravo dio Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta iz 2015. godine jer bez toga ne bi bilo moguće potaknuti razvoja novih usluga baziranih na korištenju modernih tehnologija u ICT segmentu. Upravo je odlukom Europske komisije definirana jedna od najvažniji aktivnosti država članica EU i poticanje 5G mreža kroz određivanje barem jednog velikog grada za uvođenje prve 5G mreže i potpuno komercijalnih 5G usluga do kraja 2020. godine. Dakle za Osijek to znači da će biti jedan od rijetkih gradova u Europi s 5G mrežom i pokazati sve prednosti upotrebe 5G.

Ovakva odluka Vlade posljedica je onog što je Hrvatska potpisala prije tri godine u Taliinu gdje se kroz Ministarsku izjavu (deklaraciju) o 5G tehnologiji obvezala na prihvaćanje svih uvjeta i potvrdila je spremnost za ispunjavanje zajedničkih europskih ciljeva, što uključuje i ciljeve navedenog Akcijskog plana. Grad Osijek tako će biti na osnovu ove izjave, ali i odluke vlade RH o uvođenju 5G mreže prvi dio zajedničke europske vizije povezanog gigabitnog društva. 

5g
5g u hrvatskoj
osijek
prvi 5g grad

Sljedeći članak

5g
europa
uvođenje mreže

Postupno uvođenje 5G mreža

objavljeno

09.03.2020.

Ne možeš pronaći svoj odgovor?
Postavi nam pitanje.

Radnička 52/1, 1000 Zagreb

+385 1 4897 555

Copyright 2020, Povezani smo sigurni, All rights reserved

Radnička 52/1, 1000 Zagreb

+385 1 4897 555

Prijavi se na newsletter

Copyright 2020, Povezani smo sigurni, All rights reserved

Radnička 52/1, 1000 Zagreb

+385 1 4897 555

Copyright 2020, Povezani smo sigurni, All rights reserved

Radnička 52/1, 1000 Zagreb

+385 1 4897 555

Prijavi se na newsletter

Copyright 2020, Povezani smo sigurni, All rights reserved